Glossar & Definitionen

all items A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä

Recovery Rate

Die Recovery-Rate kann als der Teil des nominalen Kreditbetrags definiert werden, den man nach einem Kreditausfall noch erhält. Recovery Rate = 1 - Loss Given Default (LGD).


zurück