Glossar & Definitionen

all items A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä

Loss-portfolio reinsurance

Bei der "Loss-portfolio reinsurance" wird ein Schadenportefeuille rückversichert; insbesondere Schadenreserven (In der Transportversicherung auch als Run-off reinsurance bezeichnet).


zurück